Passat, Present i Futur

La Nostra Història

1986
1990
2013
2015
1986
logo antiguo museu valencià del joguet

Naix la Idea

El Museu Valencià del Joguet es va crear a Ibi, poble reconegut mundialment com a centre espanyol del joguet. Va començar a forjar-se en 1986 amb la creació d’una Fundació constituïda per l’Ajuntament d’Ibi, la Cooperativa Payá, la Generalitat Valenciana i la desapareguda Caixa d’Estalvis d’Alacant i Múrcia.

1990

Inauguració

Inaugurat el 20 de desembre de 1990, es va establir provisionalment en una casa senyorial del segle XVIII, coneguda amb el nom de “Casa Gran”. La bona acceptació que va tindre el museu des del seu naixement va portar a plantejar, com un dels principals objectius, la necessitat disposar una seu definitiva. Aniria a poc a poc prenent força la possibilitat que foren els edificis de l’antiga fàbrica Payá, primera empresa joguetera que es va crear a la localitat, els que acolliren el nou museu. Esta idea a més de permetre augmentar l’espai disponible per a exposicions i activitats, suposava la recuperació de la primera fàbrica joguetera industrial d’Espanya. Atesa  l’envergadura del projecte, es va decidir escometre el projecte per fases.

Casa Gran de Ibi
2013

Rehabilitació Fàbrica Payá

En la primera fase, es va rehabilitar la nau central de la fàbrica, de 1912 i reconstruïda en 1962, i la nau de tallers, original de 1915; ambdues convertides en zona d’exposició permanent i sala temporal respectivament. L’obertura de la seu definitiva es va produir el 29 de novembre del 2013.

Els joguets que es poden veure en les noves instal·lacions formen part dels fons del museu, compostos per una molt variada col·lecció la procedència de la qual va ser la donació al poble d’Ibi, per part dels treballadors de la Cooperativa Payá, dels fons acumulats durant els anys d’existència de la primitiva empresa, formats principalment per joguets de fabricació iberuda i alemanya i, en menor nombre, d’altres llocs d’Espanya i del món. A la col·lecció inicial es va unir una més reduïda, propietat de l’Ajuntament d’Ibi, i tota una sèrie de donacions que s’han rebut tant d’empreses com de particulars. Els fons es completen amb la maquinària i útils originals que podran ser contemplats pels visitants en el futur.

2015

Preus per a Visites

L’ENTRADA AL MUSEU SERÀ GRATUÏTA DURANT TOT EL 2020
General
2€per persona
  • Visita Sala Permanent
  • Visita Sala Temporal
  • Durada: 45 minuts aprox.
Visita Guiada
2€per persona ** Només grups concertats
  • Visita amb Guia
  • Visita Sala Permanent
  • Visita Sala Temporal
  • Durada Aprox.: 1 hora

Horaris

HORARI PROVISIONAL: DILLUNS A DIUMENGE DE 10:00 A 14:00

La il.lusió ens fa sentir passió pels joguets

92%
Usuaris satisfets
21366
Visitants en 2019
2€
Preu Visita
450
Joguets exposats

¿Tens algun dubte més sobre el Museu del Joguet?