• Material: Hojalata · Llanda
  • Año de fabricación · Any fabricació: 1933
  • Fabricante · Fabricant: Rico
  • Procedencia · Procedència: Ibi, España · Ibi, Espanya